การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการ การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ทางการทูตอันเน้นเฟ้นระหว่างทั้ง สองประเทศ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพบกับนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด รองประธานาธิบดีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา ซึ่ง างอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด เพิ่งจะเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียเพื่อเข้าร่วมเวทีความร่ว มมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) ที่จัดขึ้น ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยนางมาเรีย ลูอิส นาวาร์โร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างปะเทศด้านพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโตคูเมน อีกทั้ง ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาในครั้งนี้ ทรงพบกับนาย ฆวน การ์โลส บาเรลา โรดริเกซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และทรงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและปานามา โดยมีนาย ลูอิส มิกูเอล อิกาปิเอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานามา , นางมาเรีย เดล คาร์เน มาร์ติเนซ อาโรเซเมนา เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย , คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผู้ช่วยราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ คลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามา เขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามา กัสโก วิเอโฮContinue reading “การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”