การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการ
การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ทางการทูตอันเน้นเฟ้นระหว่างทั้ง
สองประเทศ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพบกับนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด รองประธานาธิบดีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา ซึ่ง
างอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด เพิ่งจะเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียเพื่อเข้าร่วมเวทีความร่ว
มมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (FEALAC) ที่จัดขึ้น ณ เมืองปูซาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยนางมาเรีย ลูอิส นาวาร์โร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างปะเทศด้านพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโตคูเมน อีกทั้ง
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาในครั้งนี้
ทรงพบกับนาย ฆวน การ์โลส บาเรลา โรดริเกซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา
ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
และทรงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและปานามา โดยมีนาย
ลูอิส มิกูเอล อิกาปิเอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานามา , นางมาเรีย เดล คาร์เน
มาร์ติเนซ อาโรเซเมนา เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย , คุณหญิงอารยา
พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์
อัศววิรุฬหการ ผู้ช่วยราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้าร่วมด้วย
นอกจากนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ
คลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามา เขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามา กัสโก วิเอโฮ
ที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ซานต้า มาเรีย ลา อันติกูอา , ประตูชัย
การเสด็จเยือนสาธารณรัฐปานามาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นการเสด็จเ
ยือนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระชับความสัมพันธ์อันที่ดีงาม รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและด้านวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้สืบเนื่องยิ่งๆขึ้นไป

Published by Embajada y Consulado General de Panamá en Tailandia

Official wordpress site of the Embassy of Panama In The Kingdom of Thailand. www.panathai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: